ภัยสารเคมีและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก

 

Pediatric Environmental Health

สัมมนา สารพิษ ตะกั่ว ปรอท เหมืองทอง ที่กระทบต่อเด็กไทย

   
 

21 เมษายน 2558 สัมมนา สารพิษ ตะกั่ว ปรอท เหมืองทอง ที่กระทบต่อเด็กไทย


การประชุม Pre-Congress Scientific program

 
   

เรื่อง Pediatric Environmental Health
โดย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
และ คณะอนุกรรมการ Child’s Advocacy

 
   
 

 
 

งานนำเสนอ

 
 
 
 
 
 
 
 

 

21 เมษายน 2558สัมมนา สารพิษ ตะกั่ว ปรอท เหมืองทอง ที่กระทบต่อเด็กไทยการประชุม Pre-Congress Scientific programเรื่อ...

Posted by CSIP ภัยสารเคมีและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อเด็ก on Tuesday, April 21, 2015
 
 

 
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 
Child Safety Promotion and Injury Prevention Research Center (CSIP)