ลูกๆอยู่บ้านก็ปลอดภัย ไปเรียนก็หายห่วง

เวที พูดคุยสบายๆเพื่อความปลอดภัยในเด็ก
โครงการกำจัดจุดเสี่ยง
ขอเชิญ คุณพ่อคุณแม่ คุณครูและท่านที่สนใจ
ร่วมเรียนรู้จากเหตุการณ์จริง
จากทีมนักรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในเด็ก ผู้มีประสบการณ์ลงพื้นที่พิเคราะห์เหตุการตายในเด็กมากว่า 20ปี

หัวข้อ
“ลูกๆอยู่บ้านก็ปลอดภัย ไปเรียนก็หายห่วง ”
ในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.30 น.
ผ่านระบบ Zoom application

Mobirise
Mobirise

วิทยากร

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะวิทยากรจาก
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี

 ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์

นักวิจัยและ ฝ่ายสื่อสาธารณะ
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี

วุฒิพงษ์ เพิ่มมณีรัตน์ 

นักวิจัย
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณกรวิการ์ บุญตานนท์

นักวิจัย
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี

" ลูกๆอยู่บ้านก็ปลอดภัย
ไปเรียนก็หายห่วง "

จัดโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565

©  2022 Safe Life Virtual Workshop

CSIP - Child Safety Promotion and Injury Prevention Research Center