mac website softwareคุยกับ บ.ก.

สร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก

  “เด็กถูกทิ้งให้ตายในรถ
เกิดขึ้นอีกแล้ว ... อีกแล้ว ... อีกแล้ว .....!!!” 

ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์

สวัสดีครับคุณๆที่รัก
  
น่าตกใจ เศร้าใจ และเสียใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเหตุร้าย ...เด็กถูกทิ้งให้ตายในรถ...เกิดขึ้นอีกแล้ว ...
ทั้งๆที่เพียง 4 ปีที่ผ่านมา เด็กต้องตายจากกรณีนี้ถึง 6 ราย !
ทั้งๆที่สื่อมวลชนให้ความสำคัญและช่วยกันเผยแพร่ข้อเท็จจริง และวิธีป้องกันแก้ไขกันอย่างอึกทึกครึกโครม แต่แล้ว โศกนาฏกรรมก็เกิดซ้ำรอยอย่างชวนสิ้นหวัง
หรือเห็นทีจะต้องร่วมกันเพ่งเล็งกับในเรื่องของความชัดเจนและความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย ทั้งข้อจะต้องปฏิบัติ และบทลงโทษที่เข้มงวดเด็ดขาด


จึงต้องขอกราบงามๆ...ถึงท่านผู้ต้องรับผิดชอบโดยอำนาจหน้าที่ ท่านผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และทุกๆด้าน รวมทั้งพวกเราทุกๆคน ที่ห่วงใยลูกหลานและรักในสังคมไทยอย่างจริงใจ ได้ระดมพลัง มุ่งมั่นแก้ปัญหา “เด็กถูกทิ้งให้ตายในรถ” อย่างชนิด “กัดไม่ปล่อย” 

มิฉะนั้นมันจะกลายเป็นเพียงปรากฏการณ์กระต่ายตื่นตูม หรือกระแสลมที่พัดผ่านเหมือนดังหลายต่อหลายครั้งเช่นที่ผ่านๆมา....ด้วยรักและห่วงใย

ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์