easy bootstrap website generator

ดีแทค ผลักดันพ่อแม่ยุคใหม่เป็น
Parent Digitally Savvy
เข้าใจลูก เข้าใจโลกไซเบอร์

หลังจากเปิดตัว dtac Parent Guide Book คู่มือพ่อแม่ยุคดิจิทัล เข้าใจลูก เข้าใจโลกไซเบอร์ ไปแล้ว

ดีแทค ยังเดินหน้าต่อยอดองค์ความรู้ในคู่มือเพื่อเสริมสร้างให้พ่อแม่เป็น Parent Digitally Savvy อย่างแท้จริง


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา จึงได้จัดกิจกรรมเวิร์คช้อปขึ้น โดยมี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานเกี่ยวข้องกับปัญหาเด็กและเยาวชน อาทิ มูลนิธิกระจกเงา มาร่วมให้ความรู้ความเข้าใจและหาทางออกในการรับมือและใช้ชีวิตกับลูกยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุข
 • 80% ของพ่อแม่ชี้ชัดว่าพบสัญญาณว่าลูกกำลัง  อยู่ในช่วงที่ติดอินเทอร์เน็ตอย่างหนัก
• 90% พ่อแม่ยอมรับว่ามีความรู้ความเข้าใจเรื่องอินเทอร์เน็ตน้อยมาก ทำให้มีช่องว่างกับลูก


นางอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ โครงการ Safe Internet " เป็นโครงการที่ ดีแทค มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะแสดงรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ดังนั้นจึงได้มีกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จัดกิจกรรม Parent Workshop ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อต่อยอดจากหนังสือคู่มือ dtac Parent Guide Book ที่ดีแทคได้ทำขึ้นเพื่อให้พ่อแม่ได้อ่านและมีความรู้พื้นฐานในการเข้าใจลูกและเข้าใจโลกไซเบอร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่หลีกเลี่ยงไม่ได้  เพราะมันคือยุคสมัยที่เรากำลังก้าวสู่การเป็นดิจิทัลอย่างเต็มตัว

ดังนั้นกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการให้ความรู้และรอบด้านมากขึ้นเพื่อผลักดันให้พ่อแม่เป็น Parent Digitally Savvy อย่างแท้จริง โดยมีเนื้อหาดังนี้


การส่งเสริมให้ลูกได้เห็นโอกาส
ของการใช้อินเทอร์เน็ต

เพื่อการพัฒนาตัวเอง ไปจนถึงการพัฒนาไปสู่การทำงานที่รองรับยุคอนาคตของดิจิทัลได้ โดยพ่อแม่สามารถผลักดันศักยภาพของลูกได้ ไม่ปิดกั้น และเข้าใจโลกของลูกมากขึ้น

การรู้จักภัยที่จะเกิดขึ้นในเชิงงานวิจัยทางการแพทย์สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปีที่พ่อแม่ควรรู้

โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งพบว่า ใช้อินเทอร์เน็ตนานหลายชั่วโมงต่อวันมีผลต่อสุขภาพร่างกาย ทำให้สมองเหี่ยว สมาธิสั้น เกิดโรคอ้วน และโรคหัวใจได้การรู้จักและเข้าใจสิทธิเด็ก
ที่ควรปกป้องและส่งเสริม

โดยองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่ควรจะเข้าใจถึงสิทธิเด็กที่เกิดมาพร้อมสิทธิของการได้โอกาสจากพ่อแม่ สิทธิของการได้ความรู้ ในขณะเดียวกันเด็กก็มีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องดูแลจากพ่อแม่เช่นกัน โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล พ่อแม่จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะปกป้องสิทธิของลูกเพื่อความปลอดภัยจากภัยอินเทอร์เน็ตในทุกรูปแบบ 
ความล้ำหน้าของเทคโนโลยี
ที่พ่อแม่ต้องก้าวให้ทัน

และใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมความสัมพันธ์กับลูก


โดยคุณปรีชา คุณธรรมสถิต

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของดีแทค

(dtac Expert Volunteer) 
กฎหมาย พรบ.ต่างๆที่พ่อแม่ควรรู้
และเฝ้าระวังความสุ่มเสี่ยง

โดยดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช

กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยข้อคิดเตือนใจ
ถึงภัยอันตรายใกล้ตัว
ที่พ่อแม่ไม่คาดคิด
สถิติเด็กหายเพราะพ่อแม่ละเลย

โดย คุณเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข

กรรมการมูลนิธิกระจกเงา  ลูกคุณติดเกมส์
และอินเทอร์เน็ตขั้นไหน?
โดย รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี

* พฤติกรรมและอาการของเด็กและวัยรุ่นที่ติดเกมและอินเทอร์เน็ต
* สาเหตุของการติดเกมและอินเทอร์เน็ต
* แนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมติดเกมและอินเทอร์เน็ต
* วิธีการส่งต่อแพทย์

Parent Digitally Savvy เข้าใจลูก เข้าใจโลกไซเบอร์

เมื่อวันที่ 21สิงหาคม2016 ณ ดีแทคเฮ้าส์ ห้องพลังแผ่นดิน ชั้น 34

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE