easy bootstrap web site design

นักจิตวิทยาแนะ
ตั้งกฎเล่นสมาร์ทโฟนของเด็ก
ป้องกันพฤติกรรมติดจอ


นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นแนะผู้ปกครองวางกติกาในการเล่นสมาร์ทโฟน เพื่อป้องกันเด็กติดเกมส์และพฤติกรรมติดจอ ซึ่งมีผลเชิงลบต่อพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงกระทบต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและคนรอบข้างด้วย 

พฤติกรรมติดจอ หากผู้ปกครองไม่เริ่มวางกติกาในการเล่นตั้งแต่เนิ่นๆ จนเขาติด จะส่งผลกระทบต่อตัวเขาเอง และรุนแรงจนถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวล้มเหลว รวมถึงเพื่อนและสังคมรอบข้าง ซึ่งปัญหานี้ยังเริ่มขยายไปยังกลุ่มเด็กเล็กด้วย ซึ่งมีผลเชิงลบต่อพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ


นอกจากจะปรึกษานักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นแล้ว นางศรีสุดา สุกงาม ยังต้องทำการบ้านตามที่ได้รับคำแนะนำ เพื่อแก้ปัญหาลูกสาวติดจอ กว่า 4 ปี กับความพยายามที่เธอเริ่มต้นเปลี่ยนจากตัวเอง วันนี้ แม้ลูกจะยังไม่เลิกเล่นเกม แต่เธอกับลูกก็เข้าใจกันมากขึ้น


ปัจจุบันพฤติกรรมติดจอ หรือเล่นสมาร์ทโฟนไม่ได้พบแค่ในเด็กโตเท่านั้น ยังมีอีกหลายครอบครัวที่ให้เด็กเล็กเล่นสมาร์ทโฟน โดยไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาที่ตามมา โดย น.ส.เอษรา วสุพันธ์รจิต นักจิตวิทยาคลินิก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น เปิดเผยว่า การติดเกมส์ ติดจอ สาเหตุเกิดจากที่ผู้ปกครองไม่วางกติกาและวินัยในการเล่น การวางกติกาในการเล่นเกมส์กับเด็กควรเริ่มต้นจากการสร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์ในครอบครัว


นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น กล่าวว่า พฤติกรรมเด็กติดจอ สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมเหล่านี้ เช่น หมกมุ่น ควบคุมเวลาไม่ได้ ก้าวร้าว ลักขโมย โกหก และบางรายรุนแรงถึงขั้นการลอกเลียนพฤติกรรมในเกมส์ ส่วนเด็กเล็กมีผลเชิงลบต่อพัฒนากาทางด้านร่างกายและจิตใจ


ประชาชนสามารถทำความเข้าใจกับปัญหาการติดจอ พร้อมคำแนะนำต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์ เฮลตี้เกมเมอร์ดอทเนท (Healthy Gamer.net) เช่น ภายในเว็บไซต์จะมีแบบทดสอบเด็กติดเกมส์ทั้งแบบฉบับเด็กและผู้ปกครอง ซึ่งจะช่วยประเมินพฤติกรรมติดเกมส์ รวมถึงยังมีทางออกของปัญหาแนะนำอย่างละเอียดอีกด้วย

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE