ตัวอย่าง จมน้ำผู้ใหญ่

คำถามประเมินความรู้ บทที่ 1
1.         สิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี
     ก. แหล่งน้ำในบ้าน เช่นอ่างอาบน้ำ     ข. แหล่งน้ำรอบบ้าน เช่น สระว่ายน้ำ     ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
2.         ข้อใดอันตรายน้อยสุด
     ก. ให้เด็กใส่เสื้อชูชีพเล่นน้ำเสมอที่มีกิจกรรมทางน้ำ     ข. ปล่อยให้เด็กเล็กเล่นน้ำอยู่ในห้องน้ำคนเดียว        ค. ให้เด็กไปเล่นน้ำที่แม่น้ำกับเพื่อนในวัยเดียวกัน
3.         แหล่งน้ำใดที่มีความเสี่ยงน้อยสุด
     ก. ทะเล ไม่มีป้ายคำเตือน หรือสัญลักษณ์แจ้งเตือนภัย    ข. อ่างเก็บน้ำ ไม่มีป้ายเตือนอันตราย     ค. น้ำตก ติดอุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้บริเวณรอบแหล่งน้ำเป็นระยะ

 

เฉลย

คำถามประเมินความรู้ บทที่ 2
1.         การที่คนเราจะลอยน้ำได้ดีมาจาก
     ก. ความจุปอด    ข. ความหนาแน่นของกระดูก    ค. ถูกทั้งข้อ ก. และข.
2.         ทักษะลอยตัวที่สำคัญที่สุดในการเอาชีวิตรอดจากอุบัติภัยทางน้ำ
     ก. ท่าผีจีน    ข. ลอยตัวแบบนอนหงาย (แม่ชีลอยน้ำ)     ค. ท่าปลาดาว
3.         เด็ก ๆ ควรสามารถลอยตัวได้นานอย่างน้อยกี่นาที

ก. 1 นาที   ข. 2 นาที    ค. 3 นาที

เฉลย

 

 

บทที่3 การเคลื่อนตัวในน้ำ

คำถามประเมินความรู้ บทที่ 3
1.         เด็กๆควรสามารถเคลื่อนที่ในน้ำ เพื่อเข้าถึงฝั่งได้อย่างน้อยกี่เมตร
     ก. 5 เมตร    ข. 10 เมตร    ค.  15 เมตร
2.         การเคลื่อนที่ไปในน้ำที่ผิวน้ำตามแนวนอน
     ก. ท่าผีจีน     ข.  เตะเท้าคว่ำ และเตะเท้าหงาย      ค. ไม่มีข้อถูก
3.         ข้อกำหนดความปลอดภัยในการเล่นน้ำ
     ก. เป็นสิ่งที่ต้องสอนเด็กทุกครั้ง   ข. สระว่ายน้ำต้องมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถช่วยเหลือคนจมน้ำถูกวิธี    ค. ถูกทั้ง ข้อ ก. และข้อ ข.

 

เฉลย

บทที่4 การช่วยเหลือคนตกน้ำ

คำถามประเมินความรู้ บทที่ 4
1.         เมื่อพบคนตกน้ำจมน้ำ
     ก.  มีสติ และไม่โดดลงน้ำไปช่วย   ข. ตะโกนและหาอุปกรณ์ช่วย     ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
2.         เมื่อช่วยเหลือคนจมน้ำขึ้นจากน้ำได้ และหมดสติ ให้รีบทำอะไร
     ก.  อุ้มพาดบ่าเอาน้ำออก   ข.   ตะโกนขอความช่วยเหลือและช่วยผายปอด     ค. ไม่ต้องทำอะไร
3.         สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ควรมีไว้ใกล้แหล่งน้ำเสี่ยง เพื่อเตรียมช่วยเหลือคนตกน้ำ
     ก. ขวดน้ำ แกลลอน ห่วงชูชีพ ลูกมะพร้าว   ข. ป้ายบอกวิธีการช่วยเหลือ    ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

 

เฉลย

บทที่5 เสื้อชูชีพ ผู้ใหญ่

คำถามประเมินความรู้ บทที่ 5
1.         อุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำ
     ก. ห่วงยาง     ข. เสื้อชูชีพ     ค. แกลลอนและขวด
2.         เสื้อชูชีพเหมาะสำหรับ
     ก. ว่ายน้ำไม่เป็น     ข. ว่ายน้ำเป็น        ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
3.         หากจะเป็นต้องเดินทางทางน้ำ ควรเตรียมอะไรบ้าง
     ก. เสื้อชูชีพ    ข. แกลลอนและขวดน้ำ     ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

 

เฉลย

 

โปรดแสดงความคิดเห็น