Nan city เมืองแห่งความปลอดภัย

logonancity1

น่าน เป็นเมืองน่าอยู่ในหุบเขาสลับซับซ้อน ผู้คนเต็มเปี่ยมด้วยรอยยิ้มและน้ำใจไมตรี ชีวิตคนที่นี่ก็ช่างเนิบช้า ไม่ต้องเร่งรีบเหมือนคนเมืองหลวง  เทศบาลเมืองน่านจึงเป็น “เมืองของคนอายุยืนและปลอดภัย” 

IMG_8802

อุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน น่านชุมชนปลอดภัย
Nansafecom2015
IMG_9117

> เมืองปลอดภัย
สุรพล เธียรสูตร
นายกเทศมนตรีเมืองน่าน จ.น่าน

IMG_7960

> เมืองผู้สูงอายุ
นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์
หัวหน้ากลุ่มเวชกรรมสังคม

IMG_8033

> ตลาดปลอดโฟม
สนิท ปัญญาวงศ์
ประธานคณะกรรมการบริหารตลาดสด
ชุมชนเทศบาลบ้านพระเนตร จ.น่าน

IMG_8012

> มะนาวปลอดภัย
กุศล คนสูง
แม่ค้าตลาดสด ชุมชนบ้านพระเนตร จ.น่าน

DSC_1403

> น่านมีตองเยอะ
แม่ค้าตลาดสด ชุมชนบ้านเชียงแข็ง จ.น่าน

DSC_1395

> เจ๊ติ่ม ขนมครกปลอดภัย
แม่ค้าตลาดสด ชุมชนบ้านเชียงแข็ง จ.น่าน

IMG_8119

> มัคคุเทศก์น้อย รร.สตรีศรีน่าน

Untitled-5

> โรงเรียนหมวกกันน๊อค
นฤมล บริคุต คุณครูภาษาไทย
โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน

IMG_8425

> เดินเท้าปลอดภัย
ครูสิทธิพันธ์ พานิชอิน
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ จ.น่าน

IMG_9068

> โรงเรียนปลอดภัย
จริน แก้วอินแสง
ผอ.โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ จ.น่าน

IMG_9274

> สโลว์ทัวร์ อย่างปลอดภัย
ดร.ชุมพล มุสิกานนท์
ผจก.พื้นที่พิเศษ สนง.เมืองเก่าน่าน

IMG_9270

> โรงแรมปลอดขยะ
ศรายุทธ โนติ๊บ
เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ สนง.เมืองเก่าน่าน

IMG_8948

> ผู้ริเริ่มโครงการขับขี่ปลอดภัย รร.สตรีศรีน่าน
ครูบุษบา สมณช้างเผือก

Untitled-4

> ชุมชนบ้านน้ำล้อมกับปัญหายาเสพติด

Untitled-3

> เที่ยวน่านปลอดภัย
วิรุฬนาถ ไทยศิลป์
มัคคุเทศก์ประจำรถรางชมเมืองน่าน

 

IMG_8661

> ศิลปะกับความปลอดภัย
อ.วินัย ปราบริปู
ผู้ก่อตั้ง หอศิลป์ริมน่าน อ.ปัว จ. น่าน

IMG_8178

> กวดขันวินัยจราจร 
จสต.วุฒิชัย ชัยวุฒิ

IMG_9224

> น่านน่าอยู่ 
Ms.Lusia Buschleb-Koepper
ครูศูนย์เด็กเล็ก ค่ายสุริยพงศ์ จ.น่าน

 

เทศบาลเมืองน่าน ชุมชนปลอดภัยระดับโลก

แผนที่เมืองน่าน 

NSC21039546_544221415626070_266952313_o

> พิธีรับรองชุมชนปลอดภัย และจัดสัมมนาชุมชนปลอดภัย 2013

 

โปรดแสดงความคิดเห็น