ตัวอย่าง ก่อน15ไม่ขี่จยย

1.การจัดอบรม “ก่อน15ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์” ให้นักเรียนอายุต่ำกว่า15 ปี ควรเน้นให้ความรู้เรื่องใด? ( ตอบ ข.)

ก.เรื่องวิธีการขับขี่ปลอดภัย

ข.เรื่องความเสี่ยงของการขับขี่ก่อนวัย 15 ปี

ค.เรื่องการสวมหมวกนิรภัย

ง.ถูกทั้ง ก. และ ค.

 

1.ตัวอย่างกิจกรรม ก่อน15ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ มีอะไรบ้าง? ( ตอบ ง.)

ก.เชื่อมโยงเครือข่าย

ข.เก็บข้อมูล

ค.รณรงค์และออกกฎระเบียบในโรงเรียน

ง.ถูกทุกข้อ

 

1.พ.ร.บ.จราจร อนุญาตให้ใครขับขี่มอเตอร์ไซค์บนท้องถนนได้? ( ตอบ ค.)

ก.เชอรี่ อายุ 13 ปี ขับขี่มอเตอร์ไซค์เป็นแล้ว จึงขับไปโรงเรียนเอง ไม่รบกวนพ่อแม่

ข.ชมพู่ อายุ 16 ปี สอบใบขับขี่ผ่านแล้ว จึงขี่มอเตอร์ไซค์ขนาดเครื่องยนต์ 130 ซีซี ไปโรงเรียน

ค.กล้วย อายุ 15 ปี 9 เดือน สอบใบขับขี่ผ่านแล้ว จึงขี่มอเตอร์ไซค์ขนาดเครื่องยนต์ 110 ซีซี ไปโรงเรียน

ง.แตงโม อายุ 14 ปี ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนเองได้แล้ว จึงนำน้องสาว อายุ 8 ปี ซ้อนท้ายไปโรงเรียนด้วย

 

1.หากเราทำโครงการ ก่อน15ปีไม่ขีมอเตอร์ไซค์ ในโรงเรียน เราจำเป็นต้องเก็บสถิตินักเรียนขี่มอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนหรือไม่? ( ตอบ ข.)

ก.ไม่จำเป็น เพราะเสียเวลาและยุ่งยากต่อการเก็บ

ข.จำเป็น เพราะจะได้รู้จำนวนนักเรียนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาโรงเรียน

ค.ไม่จำเป็น เพราะสังเกตด้วยตาก็รู้ว่านักเรียนขี่มอเตอร์ไซค์มากี่คน

ง.ผิดทุกข้อ

 

1.เกิดอะไรขึ้นกับเด็กชายในคลิป “พ่อซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูก” ? ( ตอบ ง.)

ก.เด็กชายดีใจมากที่ได้มอเตอร์ไซค์เป็นของขวัญ

ข.เด็กชายขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านทันที

ค.เด็กชายถูกมอเตอร์ไซค์คันอื่นพุ่งชน

ง.ถูกทุกข้อ

 

1.การออกกฎระเบียบในโรงเรียน ทำได้อย่างไรบ้าง? ( ตอบ ก.)

ก.ห้ามนักเรียนอายุต่ำกว่า15ปี ขับขี่มอเตอร์ไซค์มาโรงเรียน

ข.อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่มีความจำเป็นจริง ๆ  ขับขี่มอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนได้

ค.ผ่อนผันให้นักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปีขี่มอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนได้ หากสวมหมวกกันน็อคมาทุกวัน

ง.ถูกทุกข้อ

 

1.ใครบ้างที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือโครงการ ก่อน 15ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ ได้? ( ตอบ ง.)

ก.ตำรวจ

ข.ผู้นำชุมชน เทศบาล อบต.

ค.ผู้ปกครอง

ง.ทุกคนที่กล่าวมา

 

1.ในปี 2559 สถิตินักเรียนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนบ้านชำฆ้อ ลดลงเหลือกี่คน? ( ตอบ ค. )

ก.15 คน

ข. 8 คน

ค. 5 คน

ง. ไม่ลดลงเลย

1.โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 จัดทำสื่อโครงการก่อน 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ ชื่อว่าอะไร? ( ตอบ ข. )

ก.ละครยามเย็น

ข.ละครยามเช้า

ค.ละครยามบ่าย

ง.ละครเวที

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น