ตัวอย่าง เด็กจมน้ำ ( สอนเด็ก )

1.สิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการจมน้ำ
ก. แม่น้ำ ข. สระว่ายน้ำไม่มีผู้ใหญ่เฝ้า ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

2.ข้อใดอันตรายน้อยสุด
ก. ว่ายน้ำไม่เป็นใส่เสื้อชูชีพเล่นน้ำเสมอ ข. เล่นผลักเพื่อนว่ายน้ำไม่เป็นลงน้ำ ค. ไปว่ายน้ำคนเดียว

3.แหล่งน้ำใดที่มีความเสี่ยงน้อยสุด
ก. ทะเล ไม่มีป้ายคำเตือน หรือสัญลักษณ์แจ้งเตือนภัย ข. อ่างเก็บน้ำ ไม่มีป้ายเตือนอันตราย ค. น้ำตก ติดอุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้บริเวณรอบแหล่งน้ำเป็นระยะ

เฉลย

สภาวะแบบใดที่เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ

1.คลื่นทะเลที่มีลักษณะเป็นคลื่นขาด

2.ช่วงเวลากลางคืนและฝนตกฟ้าร้อง

3.แหล่งน้ำนิ่งและสามารถยืนถึง

เฉลย ข้อ3 ถูกต้อง

คำถามประเมินความรู้ บทที่ 2
1.         อุปกรณ์ใดช่วยฝึกลอยตัวในน้ำได้
     ก. ขวดน้ำพลาสติคขนาด 1.5 ลิตร    ข. แกลลอนพลาสติค     ค.  ถูกทั้งข้อก. และ ข.
2.         ทักษะลอยตัวที่สำคัญที่สุดในการเอาชีวิตรอดจากอุบัติภัยทางน้ำ
     ก. ท่าผีจีน    ข. ลอยตัวแบบนอนหงาย (แม่ชีลอยน้ำ)     ค. ลอยตัวแบบนอนคว่ำ
3.         เด็ก ๆ ควรสามารถลอยตัวได้นานอย่างน้อยกี่นาที
     ก. 1 นาที   ข. 2 นาที    ค. 3 นาที

เฉลย

การฝึกลอยตัวในน้ำแบบใดถูกต้อง

1.ยืนบนขอบสระ กางแขน เอนตัวลงไปในสระ

2.ไม่เกร็ง กางแขนระดับไหล่ ยืดอกยกเอว

3.เหยียดตัวตรง ขาชิดติดกัน แขนแนบลำตัว

เฉลย ข้อ2 ถูกต้อง

การฝึกว่ายน้ำแบบลอยตัว ข้อใดถูกต้อง

1.ฝึกใกล้ขอบสระ มือแตะขอบ ขาถีบสลับไปมา

2.ฝึกบริเวณ น้ำลึกที่สุด

3.ฝึกกลางสระ มือตีน้ำ ขาถีบ

เฉลย ข้อ1 ถูกต้อง

คำถามประเมินความรู้ บทที่ 3
1.     เด็กๆควรสามารถเคลื่อนที่ในน้ำ เพื่อเข้าถึงฝั่งได้อย่างน้อยกี่เมตร
     ก. 5 เมตร    ข. 10 เมตร    ค.  15 เมตร
2.     ข้อใด คือความปลอดภัยของการเล่นน้ำหรือฝึกทักษะเคลื่อนที่ในน้ำ
     ก. ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลที่สระ    ข.  ไปฝึกคนเดียวเวลากลางคืน      ค. มีครูคอยดูแลขณะฝึก และมีอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตที่สระว่ายน้ำ
3.     การเคลื่อนที่ไปในน้ำตามแนวนอน สามารถเคลื่อนที่ด้วยวิธีใด
     ก. เตะเท้าคว่ำ   ข.  ท่าลูกหมาตกน้ำ   ค. ถูกทั้งข้อ ก.และ ข.

 

เฉลย

คำถามประเมินความรู้ บทที่ 4
1.         สิ่งใดเป็นอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้
     ก.  ห่วงชูชีพ   ข. ลูกมะพร้าว     ค. ถูกทั้งข้อ ก.และ ข.
2.         เมื่อพบคนตกน้ำจมน้ำ ควรทำอะไร
     ก.  มีสติ และไม่โดดลงน้ำไปช่วย   ข. ตะโกนและหาอุปกรณ์ช่วย     ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
3.         เมื่อช่วยเหลือจากน้ำขึ้นมาแล้ว คนจมน้ำหมดสติ ให้รีบ
     ก.  จับอุ้มพาดบ่าหรือห้อยหัว  ข.  เป่าปากและกดนวดหัวใจ   ค. กดท้องกระแทกเอาน้ำออก

 

เฉลย

วิธีช่วยเหลือคนจมน้ำแบบไหนถูกต้องที่สุด

1.ตะโกนว่าคนจมน้ำ โยนกระป๋อง ยื่นผ้าขาวม้า

2.เรียกเพื่อนที่ว่ายน้ำเป็นมาช่วย

3.ตะโกนว่าคนจมน้ำ โยนแกลลอนผูกเชือก ยื่นท่อPVC

เฉลย ข้อ3 ถูกต้อง

คำถามประเมินความรู้ บทที่ 5
1.         ของชนิดใดคืออุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำ
     ก. ห่วงยาง     ข. เสื้อชูชีพ     ค. แกลลอนและขวด
2.         เสื้อชูชีพเหมาะสำหรับ
     ก. ว่ายน้ำไม่เป็น     ข. ว่ายน้ำเป็น        ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
3.         ใส่เสื้อชูชีพทุกครั้ง เมื่อ
     ก. เล่นกีฬาหรือมีกิจกรรมทางน้ำ    ข. ลงเรือ     ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

 

เฉลย

ขึ้นเรือทุกครั้ง ควรปฎิบัติอย่างไร

1.ใส่ห่วงยางไว้ตลอด

2.สวมเสื้อชูชีพที่ขนาดเหมาะสม สภาพดีตลอด

3.วางเสื้อชูชีพไว้ข้างตัวตลอด

เฉลย ข้อ2 ถูกต้อง

 

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น