ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย

10629470_746864685361741_5016823604150146538_o

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย หมายถึง

ศูนย์เด็กเล็กที่มีการจัดการเรื่องความปลอดภัยด้วยการค้นหาปัญหา
และ ปัจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บ การเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
พฤติกรรมเสี่ยง สิ่งแวดล้อมเสี่ยง และ วางแผน-ดำเนินการแก้ไข

วัตถุประสงค์ที่จัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย

1.ลดการตาย พิการ และการบาดเจ็บของเด็กในศูนย์เด็กเล็ก

2.ส่งเสริมความเสมอภาคของเด็กในการเจริญเติบโต และโอกาสของการได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการที่ดี

3.เชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาความปลอดภัยในศูนย์เด็กเล็ก

ฝากลูกไว้กับคนอื่น เสี่ยงถูกทำร้าย!!!!!!

ไขปมข่าว ช่องสปริงนิวส์
เทปออกอากาศ 01 พ.ค.2558
ทีมข่าวสปริงนิวส์ สัมภาษณ์คุณหมออดิศักดิ์
เรื่อง ศูนย์เด็กเล็กที่ปลอดภัย

คู่มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย

 

โปรดแสดงความคิดเห็น