แบบสอบถามนักมวยเด็ก (มวยไทย) (สำหรับนักเรียน ชั้น ม.1-3)

คำชี้แจง
• แบบสอบถาม 1 ชุด ต่อนักเรียน 1 คน
• เลือกคำตอบที่ตรงกับความจริงมากที่สุด และเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ครบถ้วน

 

โปรดแสดงความคิดเห็น