แบบสำรวจรถรับส่งนักเรียน ( แนบภาพ )

 

ข้อมูลรถรับ-ส่งนักเรียน

ชี้แจง

• แบบสำรวจนี้ เจ้าหน้าที่สถานศึกษา (เช่น ผู้บริหาร หรือครู) หรือผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ เป็นผู้ตอบ
• แบบสำรวจนี้ เพื่อศึกษาวิจัย และหาแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับรถรับ-ส่งนักเรียน
• แบบสำรวจนี้ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อโรงเรียน ข้อมูลผู้ประกอบการ ผู้ขับขี่


*** หมายเหตุ ผู้ตอบแบบสำรวจนี้ ต้องมี gmail เท่านั้น


กรอกแบบสำรวจ >  https://goo.gl/forms/hcUFhI0ScivRzNEB3

> ข้อมูลสำหรับนักวิจัย CSIP 

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น