แบบสำรวจสนามเด็กเล่น

คำชี้แจง:  แบบสำรวจนี้ต้องการทราบสำรวจสภาพสนามเด็กเล่นที่ตั้งอยู่ใน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสาธารณะ ขอความร่วมมือท่าน โปรดทำการสำรวจ จำนวน 1หน้า ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะถูกเก็บเป็นความลับและถูกนำเสนอเฉพาะในงานวิชาการเท่านั้น  จึงขอความร่วมมือจากท่าน โปรดช่วยสำรวจและตอบคำถามตามความเป็นจริง


 

โปรดแสดงความคิดเห็น