แบบสำรวจโรงเรียน เรื่องป้องกันเด็กจมน้ำ สำหรับ ผอ.โรงเรียน

แบบสำรวจโรงเรียน เรื่องป้องกันเด็กจมน้ำ (สำหรับ ผอ.โรงเรียน)

แบบสำรวจนี้ต้องการทราบข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ของการป้องกันเด็กจมน้ำ การสร้างความปลอดภัยของนักเรียน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการจมน้ำ และการเรียนการสอนทักษะความปลอดภัย 5 เรื่อง

 
 
 

 
 

โปรดแสดงความคิดเห็น