นำเสนอโครงการ ชุมชนปลอดภัย โดยเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี

11187383_1384485035213458_2989949446702951072_o

7 เม.ย.2558 เวลา 13.00 น.
เยาวชนจากพื้นที่โดยรอบ โรงพยาบาลรามาธิบดี
นำเสนอโครงการ ชุมชนปลอดภัย โดยเยาวชน
อายุไม่เกิน 15 ปี

ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

www.csip.org

10697170_851466314901577_2123277972309699950_o

11130236_851466528234889_238435133343770347_o

7 เม.ย.2558 เวลา 13.00 น.เยาวชนจากพื้นที่โดยรอบ โรงพยาบาลรามาธิบดีนำเสนอโครงการ ชุมชนปลอดภัย โดยเยาวชนอายุไม่เกิน 15 …

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, April 7, 2015

 

โปรดแสดงความคิดเห็น