ลงพื้นที่ชุมชนใกล้บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ

11 เม.ย.2557 
ทีมงานศูนย์วิจัยลงพื้นที่ชุมชน
ใกล้บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ
เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข
ในเรื่องบ่อขยะแพรกษา ที่สร้างมลภาวะต่างๆให้กับชุมชน10014867_674849829229894_4684302095545813736_o

Untitlu

11 เม.ย.57 เวลา 10.11 น.ทีมงานศูนย์วิจัยลงพื้นที่ชุมชนใกล้บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการเพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขในเรื่องบ่อขยะแพรกษา ที่สร้างมลภาวะต่างๆให้กับชุมชน

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Thursday, April 10, 2014

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น