เจาะเลือดเด็กเพื่อหาสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2557 เวลา 08.30 น.

ทีมงานศูนย์วิจัย และทีมเจาะเลือด จาก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับ
ศูนย์สาธารณสุขเทศบาลตำบลนาดี จ.สมุทรสาคร
เจาะเลือดเด็กน้อยเพื่อหาสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร
ณ ศูนย์สาธารณสุขเทศบาลตำบลนาดี จ.สมุทรสาคร
1782388_693243790723831_2055352888142053752_o

Untitlu

ทีมงานศูนย์วิจัย และทีมเจาะเลือด จาก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับศูนย์สาธารณสุขเทศบาลตำบลนาดี จ.สมุทรสาคร เจาะเลือดเด็กน้อยเพื…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Wednesday, May 21, 2014

 

โปรดแสดงความคิดเห็น