เวทีเสวนาและเปิดตัวหนังสือ เปลี่ยนความพิการ เป็น…ความพิเศษ

เวทีเสวนาและเปิดตัวหนังสือ เปลี่ยนความพิการ เป็น…ความพิเศษ

เวทีเสวนาและเปิดตัวหนังสือ
เปลี่ยนความพิการ เป็น…ความพิเศษ

โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ,
คุณเสาวภา ธีระปรีชากุล ประธานศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นก
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

979927_591438027571075_39698507_o

พุธที่ 16 ตุลาคม เวลา 9.30-12.00 น
ณ อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น9
ห้อง 910A คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สนับสนุนโดย
หน่วยงานเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น รพ.รามาธิบดี
ศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นก
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และ สสส.

Untitlu

เวทีเสวนาและเปิดตัวหนังสือเปลี่ยนความพิการ เป็น…ความพิเศษโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ,คุณเสาวภา ธีระปรีชาก…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, October 15, 2013

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น