ตรวจสุขภาพเด็กบริเวณรอบเหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร

10983333_830667623648113_2665504559393661943_o

2 มี.ค.2558 
ทีมงานศูนย์วิจัยฯ นำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพิ์
ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพเด็กบริเวณรอบเหมืองแร่ จ.พิจิตร
และให้ความรู้ผู้ปกครองกรณีการได้รับผลกระทบ
จากการทำเหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร

Untitlu

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2558 เวลา 09.00 น.ทีมงานศูนย์วิจัยฯ นำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพิ์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพเด็กบ…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, March 2, 2015

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น