ประชุมสารตะกั่วตกค้างในเด็ก จ.สมุทรสาคร

10845971_786958088019067_7937949950304280419_n

เมื่อวันที่ 08 ธ.ค.2557
ทีมงานศูนย์วิจัยฯ นำโดย รศ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
และ ผอ.มูลนิธิบูรณะนิเวศ
เข้าร่วมประชุม หาแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคพิษจากสารตะกั่ว ตกค้างในเด็ก แบบครบวงจร
ใน จ.สมุทรสาคร ปี 2558

ณ ห้องประชุม 301 ชั้น3 สนง.สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

Untitlu

เมื่อวันที่ 08 ธ.ค.2557 เวลา 09.30 น.ทีมงานศูนย์วิจัยฯ นำโดยรศ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ และ ผอ.มูลนิธิบูรณะนิเวศเข้า…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, December 8, 2014

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น