ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคพิษตะกั่ว เขต อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

10698516_754871327894410_6292988511718740607_n

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2557

ทีมงานศูนย์วิจัยฯ และ ดร.นพ.วินัย วนานุกูล ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคพิษตะกั่ว
เขต อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2557
ณ ห้องประชุมละมูลลือสุขประเสริฐ รพ.สมุทรสาคร

Untitlu

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2557ทีมงานศูนย์วิจัยฯ และ ดร.นพ.วินัย วนานุกูล ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดีเข้าร่วมประชุมเชิงปฎ…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Thursday, October 2, 2014

โปรดแสดงความคิดเห็น