ประชุม แผนลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ในพื้นที่เหมืองทอง จ.พิจิตร

10682443_838791149502427_7418839785139718310_o

16 มีนาคม 2558 
ทีมงานศูนย์วิจัยฯนำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ เข้าร่วมประชุม
แผนลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ในพื้นที่เหมืองทอง จ.พิจิตร

โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆเข้าร่วมประชุม
ณ สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข

Untitlu

16 มีนาคม 58 กระทรวงสาธารณสุข > ทีมงานศูนย์วิจัยฯนำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ เข้าร่วมประชุม แผนลดความเสี่ยงต…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, March 16, 2015

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น