“มลพิษอุตสาหกรรม กฎหมาย และสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของชุมชน”

11088564_847095345338674_3657656040863401583_n

30 มีนาคม 2558

ทีมงานศูนย์วิจัยฯเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ

เรื่อง “มลพิษอุตสาหกรรม กฎหมาย และสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของชุมชน”
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558
ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ. รัตนาธิเบศร์ อ. เมือง จ.นนทบุรี

เอกสารประกอบการสัมมนา >
http://thaiecoalert.org/th/document/72

Untitlu

ทีมงานศูนย์วิจัยฯเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ เรื่อง “มลพิษอุตสาหกรรม กฎหมาย และสิทธิการเข้า…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, March 31, 2015

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น