06 พฤศจิกายน 2557 ทีมข่าวช่องเนชั่น สัมภาษณ์เรื่องมวยเด็ก

1909176_772085202839689_8529871932299539371_o

ทีมข่าวช่องเนชั่น สัมภาษณ์เรื่องมวยเด็ก
โดยมี รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ และ
อ.ศักดาห์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบดังกล่าวที่มีต่อเด็ก

Untitlu

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.57ทีมข่าวช่องเนชั่น สัมภาษณ์เรื่องมวยเด็กโดยมี รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ และอ.ศักดาห์ ให้ข้อมู…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Thursday, November 6, 2014

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น