08 กรกฏาคม 2557 ให้สัมภาษณ์ ช่อง3 กรณีเคส น้องแก้ม ถูกฆ่าข่มขืนบนรถไฟ

10497876_716347825080094_1354730881612399563_o

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.57 ทีมงานจากช่อง 3
ขอสัมภาษณ์ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ
เกี่ยวกับเคส น้องแก้ม ถูกฆ่าข่มขืนบนรถไฟ

Untitlu

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.57 ทีมงานจากช่อง 3 ขอสัมภาษณ์ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยฯเกี่ยวกับเคส น้องแก้ม ถูกฆ่าข่มขืนบนรถไฟ****

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, July 8, 2014

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น