08 สิงหาคม 2557 บันทึกเทปรายการสะพานสายรุ้ง ตอนภัยอุ้มบุญ

10479862_730539216994288_1636643095926750109_o

บันทึกเทปรายการสะพานสายรุ้ง ตอนภัยอุ้มบุญ
คุณพิภพ ธงไชย และแขกรับเชิญ
รศ.น.พ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย
และปัองกันการบาดเจ็บในเด็ก

Untitlu

เมื่อวันศุกร์ที่ 08.08.2557เวลา 17.00 น.บันทึกเทปรายการสะพานสายรุ้ง ตอนภัยอุ้มบุญคุณพิภพ ธงไชย และแขกรับเชิญ รศ.น.พ…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Friday, August 8, 2014

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น