21 ตุลาคม 2557 ทีมข่าวช่อง 9 ขอสัมภาษณ์ เรื่อง สารตะกั่วทำลายสมอง-สุขภาพเด็กๆ

10670237_764645500250326_3332747058664797163_n

ทีมข่าวช่อง 9

สัมภาษณ์ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยฯรพ.รามาธิบดี

เรื่อง สารตะกั่วทำลายสมอง-สุขภาพเด็กๆ และสถานการณ์ภัยสารตะกั่วในบ้านเรา

Untitlu

ทีมข่าวช่อง 9 สัมภาษณ์ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยฯรพ.รามาธิบดี เรื่อง สารตะกั่วทำลายสมอง-สุขภาพเด็กๆ และสถานการณ์ภัยสารตะกั่วในบ้านเรา 21 ตุลาคม 2557

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, October 21, 2014

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น