ข้อเสนอ การควบคุมฉลากรถจักรยานยนต์

ข้อเสนอ การควบคุมฉลากรถจักรยานยนต์

โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

(ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก)

ข้อเสนอ การควบคุมฉลากรถจักรยานยนต์ from csip_slide

ผอ.ศูนย์วิจัยฯแถลงเกี่ยวกับข่าว
สคบ.เสนอห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสารรถจักรยานยนต์ เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ
หลังสั่งทบทวนให้รถจักรยานยนต์
เป็นสินค้าควบคุมฉลาก

รับชมได้ในคลิป ถึงเหตุผลและที่มา
ของการออกฉลากคำเตือนดังกล่าว

ซึ่งแท้จริงแล้ว..เป็นการออกฉลากคำเตือน

“ไม่สมควรให้เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี หรือ เด็กที่เท้ายังไม่ถึงที่วางเท้า โดยสารรถจักรยานยนต์”

เป็นการเตือนและตระหนักให้รับรู้ถึงอุบัติเหตุ
มิได้บังคับใช้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์

> ห้ามเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี โดยสารรถจักรยานยนต์

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น