(23 มี.ค.2558) ทีมข่าว CCtv.ภาคภาษาอังกฤษ กรณี เด็กต่ำกว่า 6 ขวบ ไม่ควรนั่งมอเตอร์ไซค์

11009185_842940705754138_5002330457119811186_o

กรณี สคบ.ให้ออกคำเตือน เด็กต่ำกว่า 6 ขวบ ไม่ควรนั่งมอเตอร์ไซค์

ทีมข่าว CCtv.ภาคภาษาอังกฤษ
สัมภาษณ์ คุณหมออดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
กรณี สคบ.ให้ออกคำเตือน เด็กต่ำกว่า 6 ขวบ ไม่ควรนั่งมอเตอร์ไซค์
http://www.csip.org/motorcycle.html

Untitlu  album: ทีมข่าว CCtv.ภาคภาษาอังกฤษ

ทีมข่าว CCtv.ภาคภาษาอังกฤษสัมภาษณ์ คุณหมออดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ กรณี สคบ.ให้ออกคำเตือน เด็กต่ำกว่า 6 ขวบ ไม่ควรนั่งมอเตอร์ไซค์ http://www.csip.org/motorcycle.html

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, March 23, 2015

 

โปรดแสดงความคิดเห็น