(13 มี.ค.2558 ) คุมเข้มเด็กนั่งมอเตอร์ไซค์ ที่นี่ThaiPBS

10857306_836734996374709_2541030123556186642_o

ทีมงานไทยพีบีเอส สัมภาษณ์คุณหมออดิศักดิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ

กรณึสคบ.เสนอ “ติดฉลาก” เด็กต่ำกว่า 6ขวบ ไม่เหมาะกับการนั่งมอเตอร์ไซค์

รับชมได้ในคลิป ถึงเหตุผลและที่มา
ของการออกฉลากคำเตือนดังกล่าว

ซึ่งแท้จริงแล้ว..เป็นการออกฉลากคำเตือน

“ไม่สมควรให้เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี หรือ เด็กที่เท้ายังไม่ถึงที่วางเท้า โดยสารรถจักรยานยนต์”

เป็นการเตือนและตระหนักให้รับรู้ถึงอุบัติเหตุ
มิได้บังคับใช้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์

Untitlu album: ไทยพีบีเอส สัมภาษณ์คุณหมออดิศักดิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ กรณึสคบ.เสน

13 มี.ค.2558 เวลา08.45 น. >ทีมงานไทยพีบีเอส สัมภาษณ์คุณหมออดิศักดิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ กรณึสคบ.เสนอ “ติดฉลาก” เด็กต่ำก…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Thursday, March 12, 2015

โปรดแสดงความคิดเห็น