(20 มี.ค.2558) โครงการ 3 นาที 15 เมตร

11070021_839995392715336_2825734294751038691_n

ทีมข่าวช่อง 3 ขอสัมภาษณ์
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผอ.ศูนย์วิจัยฯ เกี่ยวกับเรื่อง
เด็กจมน้ำ และสอนเด็กว่ายน้ำในช่วงปิดเทอม

ศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ชี้ปัญหาเด็กจมน้ำติดเสียชีวิตติดอันดับ 1 ในเด็กอายุ 1-9 ปี ผลจากการรณรงค์ให้เด็กเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำผ่านโครงการ 3 นาที 15 เมตร พบเด็กเสียชีวิตลดลง

โครงการ 3 นาที 15 เมตร คือ วัคซีนในการป้องกันเด็กจมน้ำ ที่เปิดสอนให้เด็ก ป.1 ได้เรียนรู้เป็นภูมิคุ้มกัน หากเกิดการจมน้ำ ซึ่งเป็นทักษะชีวิตเพื่อความปลอดภัยทางน้ำ 5 ประการ ได้แก่ การสอนให้เด็กรู้จักและหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้จุดเสี่ยง สอนการลอยตัวในน้ำให้ได้อย่างน้อย 3 นาที และต้องสามารถว่ายน้ำท่าอะไรก็ได้ 15 เมตร เพื่อตะกายเข้าฝั่ง นอกจากนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้การช่วยเพื่อนที่กำลังจมน้ำให้ถูกวิธี โดยใช้สิ่งของใกล้ตัวโยน หรือ ยื่นให้เพื่อนอย่างเช่น ไม้ ท่อแปป หรือถังที่สามารถช่วยให้ลอยตัวในน้ำ และตะโกนขอความช่วยเหลือได้ และ สุดท้ายคือการปลูกฝังให้ใช้ชูชีพเสมอเมื่อจําเป็นต้องเดินทางทางน้ำ หรือ ต้องทํากิจกรรมใกล้แหล่งน้ำเสี่ยง ซึ่งหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก บอกว่ามาตรการทั้งหมด เพื่อให้เด็กรอดชีวิตจากการจมน้ำ และช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด

ผลจากการรณรงค์และให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็กในโครงการ 3 นาที 15 เมตร พบว่า
แนวโน้มการเสียชีวิตลดลงชัดเจน ในเด็กเล็กอายุ 1-4 ปี เสียชีวิตลดลงจาก 649 คนในปี 2543 เหลือ 295 คน  ในปี 2557 ลดลงถึงร้อยละ 46 ซึ่งเด็กวัยนี้มักจมน้ำเสียชีวิตในบ้าน ขณะที่ในเด็กวัยเรียนอายุ 5-9 ปี มีแนวโน้มการเสียชีวิตลดลงแต่น้อยมาก

เทปออกอากาศ 20 มีนาคม 2558

โปรดแสดงความคิดเห็น