(5ก.พ.2558) ไทยพีบีเอส ขอสัมภาษณ์โครงการวิจัย เรื่อง การใช้ไอซีทีในเด็กอายุน้อยกว่าสองปี

10633862_818833974831478_9006366059585974611_o

05 ก.พ.2558 > ไทยพีบีเอส ขอสัมภาษณ์
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผอ.ศูนย์วิจัยฯ เกี่ยวกับโครงการวิจัย
เรื่อง การใช้ไอซีทีในเด็กอายุน้อยกว่าสองปี

Untitlu  album: ไทยพีบีเอส ขอสัมภาษณ์เรื่อง การใช้ไอซีทีในเด็ก

05 ก.พ.2558 > ไทยพีบีเอส ขอสัมภาษณ์รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ เกี่ยวกับโครงการวิจัยเรื่อง การใช้ไอซีทีในเด็กอายุน้อยกว่าสองปีhttps://www.csip.org——-

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Thursday, February 5, 2015

โปรดแสดงความคิดเห็น