(6 ม.ค.2558 ) ความปลอดภัยในเด็ก ในรายการโต๊ะสังคม ทางช่องThaiPBS

10911525_805333659514843_6161116069559680204_o

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2558 ทีมงานThaiPBS สัมภาษณ์
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในเด็ก ในรายการโต๊ะสังคม
ทางช่องThaiPBS

Untitlu  album: ThaiPBS สัมภาษณ์เรื่องความปลอดภัยในเด็ก

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2558ทีมงานThaiPBS สัมภาษณ์รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ เกี่ยวกับความปลอดภัยในเด็ก ในรายการโต๊ะสังคมทางช่องThaiPBS

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, January 5, 2015

 

โปรดแสดงความคิดเห็น