(8 เม.ย.2558) ไทยพีบีเอส ภัยเด็กในวันสงกรานต์

10989120_851921758189366_6736811441921299437_n 10923329_851921751522700_2588821906446046246_n

ทีมข่าวไทยพีบีเอส สัมภาษณ์
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก
เรื่อง “ภัยเด็กในวันสงกรานต์”

โปรดแสดงความคิดเห็น