สารหนูและแมงกานิส

11258906_895600260504363_1370371130999484105_n

สารหนูและแมงกานิส
พบกับวิธีการป้องกัน และการดูแลเด็ก
เมื่อได้รับสารหนู และแมงกานิส

โดย อ.พญ.รัชนีวรรณ สินิทธ์กุล
หน่วยเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

โปรดแสดงความคิดเห็น