(12 พ.ค. 2558) เจาะเลือดหาสารตะกั่วในเด็ก ในพื้นที่ชุมชน ใกล้บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ

IMG_6175

(12 พ.ค.2558 ) เจาะเลือดหาสารตะกั่วในเด็ก
ในพื้นที่ชุมชน ใกล้บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ

การลงพื้นที่เจาะเลือดหาสารตะกั่วในเด็กครั้งนี้ นำโดย

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ

และ อ.พญ.รัชนีวรรณ สินิทธ์กุล
หน่วยเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของ บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ

วันนี้จึงมีผู้ปกครองนำบุตรหลานตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือน
มารับการตรวจหาสารตะกั่วเป็นจำนวนมาก

โดยมีขั้นตอนนั้นก็จะมีการลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

IMG_5915

การตรวจหาสารตะกั่วจะมีการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วเพื่อดูผลภาวะซีดจากพิษตะกั่ว ซึ่งจะรู้ผลภายใน 3 นาที

นอกจากเจาะที่นิ้วแล้ว ก็ยังต้องเจาะเลือดที่เส้นเลือดเพื่อนำเลือดส่งตรวจในแลป เพื่อหาค่าสารตะกั่วและโลหะหนัก

สำหรับผลตรงนี้จะทราบภายใน 3 สัปดาห์

หากค่าของตะกั่วที่พบมีค่า ตั้งแต่ 5-45 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร จะต้องเข้าสู่ระบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

โดยเจ้าหน้าที่จะต้องติดตามรายนั้นๆเพื่อหาสาเหตุว่า
ตะกั่วเข้าสู่ร่างกายเด็กได้อย่างไรเพื่อนำไปสู่กระบวนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

IMG_6162 IMG_6165

หากพบค่าตะกั่ว ตั้งแต่ 45 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป จะต้องเข้าสู่การรักษา ต้องให้ยาขับพิษตะกั่ว
และการติดตามว่าเด็กได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง เพราะตะกั่วนั้นนับเป็นสารที่ร้ายแรงที่มีผลต่อสมองของเด็ก

ซึ่งในประเทศไทยได้กำหนดว่าค่าที่ยอมรับได้ของปริมาณสารตะกั่วในเลือดเด็กไทยอยู่ที่ 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร ถือว่าสูงเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับค่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนดว่าหากมีตะกั่วในเลือด 5 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร

ก็จะส่งผลกระทบต่อระดับเชาว์ปัญญา หรือ ไอคิว ของเด็กๆแล้ว และความจริงแล้วในร่างกายของคนเราก็ไม่ควรที่จะมีสารตะกั่วอยู่เลย

IMG_5894IMG_6138 IMG_5920 IMG_6098 IMG_6062 IMG_6078 IMG_6042IMG_6188

Untitlu album: เจาะเลือดเด็ก ในชุมชนใกล้บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ

(12 พ.ค.2558 ) เจาะเลือดหาสารตะกั่วในเด็ก ในพื้นที่ชุมชน ใกล้บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการการลงพื้นที่เจาะเลือดหาสารตะกั…

Posted by CSIP ภัยสารเคมีและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อเด็ก on Tuesday, May 12, 2015

โปรดแสดงความคิดเห็น