พลังชุมชน ต้านภัยยาเสพติด

IMG_6281

(14 พ.ค.2558) พริกขี้หนูสู้ภัยชุมชน ซอยสวนเงิน

พริกขี้หนูสู้ภัยชุมชน ซอยสวนเงิน
ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก
โรงพยาบาลรามาธิบดี , ชุด ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ จากสน.พญาไท และ

ทหารชุดประสานประจำพื้นที่เขตราชเทวี หน่วย ส.พัน12 รอ. จากศูนย์ดำรงธรรม

เปิดโครงการ ” พลังชุมชน ต้านภัยยาเสพติด”
ให้แก่เยาวชนในชุมชน ก่อนเปิดเทอม

ณ ชุมชนซอยสวนเงิน เขตราชเทวี

วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนและขยายเครือข่าย ตรวจเยี่ยมชุมชน ผ่านกลยุทธการตรวจเยี่ยมชุมชน วิทยากรชุมชน โดยทีมวิทยากรประเด็น และผลักดันนโยบายท้องถิ่นและจังหวัด โดยพบปะผู้บริหารท้องถิ่น-จังหวัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้แนวทาง และข้อสรุปร่วมกัน เพื่อการเพื่อขับเคลื่อนและขยายเครือข่าย ตรวจเยี่ยมชุมชน ผ่านกลยุทธการตรวจเยี่ยมชุมชน วิทยากรชุมชน โดยทีมวิทยากรประเด็น และผลักดันนโยบายท้องถิ่นและจังหวัด โดยพบปะผู้บริหารท้องถิ่น-จังหวัด

Untitlu >>album: พลังชุมชน ต้านภัยยาเสพติดIMG_6304IMG_6339 IMG_6293IMG_6277 IMG_6332

(14 พ.ค.2558) พริกขี้หนูสู้ภัยชุมชน ซอยสวนเงินร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี , ช…

Posted by พริกขี้หนู สู้ภัยชุมชน on Thursday, May 14, 2015

 

http://csip.org/wordpress/category/พริกขี้หนู-สู้ภัยชุมชน/

โปรดแสดงความคิดเห็น