ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการมูลฝอย

(14 พ.ค.2558) พริกขี้หนูสู้ภัยชุมชน ชุมชนโค้งรถไฟยมราชIMG_6428

พริกขี้หนูสู้ภัยชุมชน ชุมชนโค้งรถไฟยมราช
ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก
โรงพยาบาลรามาธิบดี , ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ กทม.
และทหารชุดประสานประจำพื้นที่เขตราชเทวี หน่วย ส.พัน12 รอ. จากศูนย์ดำรงธรรม

ในโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการมูลฝอยให้กับเยาวชน และชุมชนใน
โค้งรถไฟยมราช เขตราชเทวี กทม.

ณ ชุมชนโค้งรถไฟยมราช

วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนและขยายเครือข่าย ตรวจเยี่ยมชุมชน ผ่านกลยุทธการตรวจเยี่ยมชุมชน วิทยากรชุมชน โดยทีมวิทยากรประเด็น และผลักดันนโยบายท้องถิ่นและจังหวัด โดยพบปะผู้บริหารท้องถิ่น-จังหวัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้แนวทาง และข้อสรุปร่วมกัน เพื่อการเพื่อขับเคลื่อนและขยายเครือข่าย ตรวจเยี่ยมชุมชน ผ่านกลยุทธการตรวจเยี่ยมชุมชน วิทยากรชุมชน โดยทีมวิทยากรประเด็น และผลักดันนโยบายท้องถิ่นและจังหวัด โดยพบปะผู้บริหารท้องถิ่น-จังหวัด

IMG_6409 IMG_6394 IMG_6380 IMG_6379 IMG_6442

Untitlu >> album: ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการมูลฝอยให้กับเยาวชน.

(14 พ.ค.2558) พริกขี้หนูสู้ภัยชุมชน ชุมชนโค้งรถไฟยมราชร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กโรงพยาบาลรามาธ…

Posted by พริกขี้หนู สู้ภัยชุมชน on Thursday, May 14, 2015

โปรดแสดงความคิดเห็น