(15 พ.ค.2558 ) เข้าพบ หน่วยทหาร ศูนย์ปรองดอง วัดบางบ่อ

9321

(15 พ.ค.2558 เวลา 16.30 น.)
ทีมงานศูนย์วิจัยฯ เข้าพบ
หน่วยทหาร ศูนย์ปรองดอง วัดบางบ่อ
เพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับความปลอดภัยในชุมชนDSC_0019

ณ วัดบางบ่อ จ.อยุธยา

โปรดแสดงความคิดเห็น