(15 พ.ค.2558) เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับความปลอดภัยในชุมชนบ้านหว้า

DSC_0016

(15 พ.ค.2558 ) เวลา 09.00 น.
ทีมงานศูนย์วิจัยฯ , ท่านนายกอบต.บ้านหว้า จ.อยุธยา , รองปลัด อบต.บ้านหว้า
จ.อยุธยา และคณะทำงาน อบต.บ้านหว้า จ.อยุธยา

IMG_6457

เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับความปลอดภัยในชุมชน

ณ ห้องประชุม อบต.บ้านหว้า จ.อยุธยา

IMG_6471

กดดู >> album: อบต.บ้านหว้า อยุธยา

(15 พ.ค.2558 ) เวลา 09.00 น.ทีมงานศูนย์วิจัยฯ , ท่านนายกอบต.บ้านหว้า จ.อยุธยา , รองปลัด อบต.บ้านหว้า จ.อยุธยา และคณะท…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Friday, May 15, 2015

 

Street View อบต.บ้านหว้า จ.อยุธยา

โปรดแสดงความคิดเห็น