(15 พ.ค.2558 เทศบาลตำบลคลองจิก) พบปะพูดคุยเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน

IMG_6570

เทศบาลตำบลคลองจิก จ.อยุธยา
(15 พ.ค.2558 เวลา 14.44 น.)
ทีมงานศูนย์วิจัย เข้าพบปลัดเทศบาล
ตำบลคลองจิก จ.อยุธยา

เพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน
ภายใน ตำบลคลองจิก จ.อยุธยา

ณ สนง.ปลัดเทศบาลตำบลคลองจิก จ.อยุธยา

กดดู >> album: เทศบาลตำบลคลองจิก จ.อยุธยา

เทศบาลตำบลคลองจิก จ.อยุธยา(15 พ.ค.2558 เวลา 14.44 น.)ทีมงานศูนย์วิจัย เข้าพบปลัดเทศบาลตำบลคลองจิก จ.อยุธยาเพื่อพบปะ…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Friday, May 15, 2015

โปรดแสดงความคิดเห็น