ช่อง13 สยามไทย เรื่อง ชุมชนปลอดภัย

DSC_0433

( 25 พ.ค.2558 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ
บันทึกเทปรายการเกี่ยวกับ โครงการชุมชนปลอดภัย
ทางช่อง 13 สยามไทย (จานดาวเทียม)

DSC_0437 DSC_0436 DSC_0434 DSC_0432

กดดู photos to the album: ช่อง13 สยามไทย เรื่อง ชุมชนปลอดภัย

( 25 พ.ค.2558 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯบันทึกเทปรายการเกี่ยวกับเรื่อง ชุมชนปลอดภัยทางช่อง 13 สยามไทย (จานดาวเทียม)

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, May 26, 2015

โปรดแสดงความคิดเห็น