(19 พ.ค.2558) ตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กเทศบาลวังกรด

DSC_0134[1] DSC_0137[1]

(19 พ.ค.2558) เวลา10.47 น.
ตรวจเยี่ยมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยศูนย์เด็กเล็กเทศบาลวังกรด จ.พิจิตร
โดยมีท่านรองปลัดให้การต้อนรับ

กดดู photos to the album: ศดพ.เทศบาลตำบลวังกรด

(19 พ.ค.2558) เวลา10.47 น.ตรวจเยี่ยมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยศูนย์เด็กเล็กเทศบาลวังกรด จ.พิจิตรโดยมีท่านรองปลัดให้การต้อนรับ

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Tuesday, May 19, 2015

โปรดแสดงความคิดเห็น