(19 พ.ค.2558) ลงพื้นที่เทศบาลตำบลวังกรด จ.พิจิตร

DSC_0038

(19พ.ค.2558) ลงพื้นที่เทศบาลตำบลวังกรด
ประชุมเกี่ยวกับชุมชนปลอดภัย จ.พิจิตร

โดยมีท่านปลัด ,นายกและรองนายก เทศบาลตำบลวังกรด ให้การต้อนรับ

DSC_0042DSC_0139DSC_0043DSC_0040

Street View เทศบาลตำบลวังกรด

โปรดแสดงความคิดเห็น