(19 พ.ค.2558) ลงพื้นที่ ชุมชนเก่าย่านวังกรด

DSC_0049

(19 พ.ค.2558) เวลา 10.30 น. ลงพื้นที่ ชุมชนวังกรด อ.เมือง จ.พิจิตร
โดยมีท่านปลัดเทศบาล และคณะ พาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในชุมชนวังกรด

DSC_0086[1]DSC_0054DSC_0067[1]DSC_0074[1]DSC_0069[1]DSC_0076[1]DSC_0080[1]DSC_0084[1]DSC_0106[1]DSC_0108[1]DSC_0113[1]DSC_0114[1]

Street View ย่านเก่าชุมชนวังกรด

photos to the album: ชุมชนวังกรด อ.เมือง จ.พิจิตร.

(19 พ.ค.2558) เวลา 10.30 น. ลงพื้นที่ ชุมชนวังกรด อ.เมือง จ.พิจิตรโดยมีท่านปลัดเทศบาลและคณะเยี่ยมชมพื้นที่

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, May 18, 2015

(19พ.ค.2558) เวลา 10.30 ลงเยี่ยมชุมชนวังกรด โดยมีท่านปลัดเทศบาลตำบลวังกรดและคณะ พาเยี่ยมชมชุมชนวังกรด

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Monday, May 18, 2015

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น