( 20 พ.ค. 2558 ) บรรยายให้ความรู้เรื่อง ชุมชนปลอดภัย แก่ชุมชนวังกรด

IMG_6703

( 20 พ.ค. 2558 ) เวลา 18.00 น.
บรรยายให้ความรู้เรื่อง ชุมชนปลอดภัยแก่ชุมชนวังกรด โดยมีชาวบ้านจากชุมชนวังกรด และ
ผู้บริหารจากเทศบาลตำบลวังกรด จ.พิจิตร เข้าร่วมฟังอย่างคับคั่ง
ณ สถานีรถไฟวังกรด จ.พิจิตร

IMG_6751 IMG_6776 IMG_6718

กดดู photos to the album: บรรยายให้ความรู้เรื่อง ชุมชนปลอดภัยชุมชนวังกรด

( 20 พ.ค. 2558 ) เวลา 18.00 น.บรรยายให้ความรู้เรื่อง ชุมชนปลอดภัยแก่ชุมชนวังกรด โดยมีชาวบ้านจากชุมชนวังกรด และผู้บริหารจากเทศบาลตำบลวังกรด จ.พิจิตรเข้าร่วมฟังอย่างคับคั่งณ สถานีรถไฟวังกรด จ.พิจิตร

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Friday, May 22, 2015

*********************

โปรดแสดงความคิดเห็น