( 21 พ.ค.2558 ) ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง จ.พิจิตร

DSC_0395

( 21 พ.ค.2558 ) เวลา16.00 น.
ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง จ.พิจิตร

DSC_0398

กดดู photos to the album: โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง

( 21 พ.ค.2558 ) เวลา16.00 น.ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง จ.พิจิตร

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Thursday, May 21, 2015

 

Street View โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง

โปรดแสดงความคิดเห็น