( 26 พ.ค.2558 ) รายการสะพานสายรุ้ง ช่อง Ture 71 ” ผลกระทบจาก ควันบุหรี่ ที่มีผลกระทบต่อเด็ก “

DSC_0463

รายการสะพานสายรุ้งทางสถานีNews1 IPM ช่อง 64
ที่ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มิ.ย. ที่ผ่านมา

กับช่วงสนทนาขอพูดถึงอันตรายจากคว­ันบุหรี่มือสองที่มีต่อเด็กๆ

( 26 พ.ค.2558 ) ทีมงานจากรายการสะพานสายรุ้ง
ช่อง Ture 71 สัมภาษณ์ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ
และประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สื่อสาธารณะ
เกี่ยวกับ ” ผลกระทบจาก ควันบุหรี่ ที่มีผลกระทบต่อเด็ก “

DSC_0460DSC_0461 DSC_0469 DSC_0467

กดดู photos to the album:รายการสะพานสายรุ้ง ช่อง Ture 71  ผลกระทบจาก ควันบุหรี่

( 26 พ.ค.2558 ) ทีมงานจากรายการสะพานสายรุ้งช่อง Ture 71 สัมภาษณ์ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยฯและประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สื่อสาธารณะเกี่ยวกับ ” ผลกระทบจาก ควันบุหรี่ ที่มีผลกระทบต่อเด็ก ”

Posted by ครอบครัวสู้บุหรี่ on Tuesday, May 26, 2015

โปรดแสดงความคิดเห็น