(26 พ.ค.2558 ) ลงพื้นที่ ตรวจเลือด จ.สมุทรสาคร

20150526_103744

(26 พ.ค.2558 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ
ลงพื้นที่ ตรวจเลือด จ.สมุทรสาคร ในโครงการ
ติดตามผลกระทบต่อสุขภาพเด็กจาก
“สารตะกั่ว ในสิ่งแวดล้อม”
 
ณ รพ.สต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร
20150526_082917 20150526_103744

(26 พ.ค.2558 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯลงพื้นที่เจาะเลือด จ.สมุทรสาคร ในโครงการติดตามผลกระทบต่อสุขภาพเด็กจาก”สารตะกั่ว ในสิ่งแวดล้อม”ณ รพ.สต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร

Posted by CSIP ภัยสารเคมีและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อเด็ก on Tuesday, May 26, 2015

โปรดแสดงความคิดเห็น