(11 มิถุนายน 58) ตรวจหาสารพิษในเด็ก ในพื้นที่ ศดพ.กาหลง สมุทรสาคร

1939442_916005738493145_4309455539830262550_n

(11 มิถุนายน 58) ตรวจหาสารพิษในเด็ก
ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่ ศดพ.กาหลง
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจหาสารตะกั่ว
ในเด็ก ในรอบพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม
จ.สมุทรสาคร

ด้วย จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ประชาชนในพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับ สารพิษ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก หากมีสารพิษสะสมในร่างกายจะมีกระทบ ต่อ IQ ของเด็กลดลง และ มีผลต่อพฤติกรรมของเด็กด้วย จากการสุ่มตรวจเลือดเด็กในพื้นที่พบค่าสารตะกั่วปนเปื้อนในเลือดมีปริมาณที่สูง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ฐานะประธานฯ ร่วมกับคณะทำงานการป้องกันควบคุมพิษและสารตะกั่ว ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการโครงการป้องกัน และ แก้ไขปัญหา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มูลนิธิบูรณะนิเวศ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมุทรสาคร และ หน่วยงานที่เกี่ยว ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ดำเนินโครงการ ” สารพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก “ ร่วมกัน เพื่อติดตามสุขภาพเด็กที่มีสิ่งแวดล้อมเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษ

จัดให้มีระบบเฝ้าระวัง หามาตรการตรวจคัดกรองเด็ก โดยดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของผู้ปกครองและเด็ก เจาะเลือด เพื่อตรวจหาระดับสารตะกั่วในเด็ก กลุ่มอายุ 6 -72 เดือน

11425147_916004191826633_4971592111326176929_n 11412433_916005635159822_1549525338581415069_n 11412141_916005658493153_1234483077474517576_n 11412105_916004611826591_2001271199072107110_n 11407310_916005358493183_2157509982378757615_n 11407159_916005335159852_7752877940745332980_n 11407004_916004568493262_375202972506389107_n 11401509_916004408493278_343403527172156950_n 11391732_916005451826507_746368253971953008_n 11391375_916004311826621_6213469499921470992_n 11390082_916004221826630_8367108844600542070_n 10603406_916004518493267_1277320913414626945_n 1907536_916004265159959_6541880716204701958_n 11536127_916005768493142_7855530140767802205_n 11535800_916005391826513_2650420688878226637_n 11425492_916005565159829_7939485198176029731_n

โปรดแสดงความคิดเห็น